topbg

Om BFK Bygg AB

BFK Bygg har varit verksamt sedan 1999. Vi har sedan dess utfört hundratals uppdrag av varierande storlek.

Vi är idag 10 anställda snickare, murare och plattsättare. Vår styrka har sedan start varit att vi har kunnat åta oss uppdrag med speciella krav och där uppdragsgivaren har idéer som sträcker sig bortom standardutförande. Vi utför också mindre arbeten, exempelvis fönsterbyten eller enklare renoveringar.

logos

Personal

Vår största tillgång är vår skickliga och kvalitetsmedvetna personal.

För att kunna upprätthålla en hög kvalitet och tidsplanen genom totalentreprenader har vi egna snickare, plattsättare och murare. Tillsammans arbetar vi i varje projekt – litet som stort, för ett slutresultat som vi kan vara stolta över. » Kontakta oss

id06

BFK Förvaltning

BFK Förvaltning hyr bland annat ut lokaler, uppställningsplatser för båtar och husbilar samt kall- och varmlager.

bfkf

Miljöarbete

På BFK Bygg är vi aktiva i vårt miljöarbete. Som exempel nämner vi gärna att…

● Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser

● Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt

● Vårt avfall källsorteras och stora delar återvinns genom vårt samarbetspartner Stena Recycling

● Vi har sedan 2016 en butik & hämtlager för iCells miljövänliga cellisolering

● Under 2015 har vi investerat i solenergipaneler genom vilka vi producerar el till vår kontor, verkstad och förråd

Samarbetspartners:

15321533

slide
Prev
Next

Partners & medlemskap

BFK Bygg stödjer Ecpat, Uddevalla Atletklubb och Sportlotteriet.

1446

1436

1444