topbg

Utnyttja rotavdraget

Som privatperson eller företagare möjlighet att få en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år!

Med hjälp av rotavdraget kan du spara stora pengar när du planerar att göra exempelvis en om- eller tillbyggnad. Det finns emellertid regler och begräsningar att ta hänsyn till för att kunna utnyttja avdraget maximalt. Kontakta oss – vi har rutiner och kunskap för att genomföra alla typer av arbeten som omfattas av ROT-avdraget.

» Läs mer på Skatteverkets hemsida.